RD Jihlavsko

Základová deska

Hrubá stavba

Interiéry

RD Brněnsko

Základová deska

Hrubá stavba

Interiéry

RD Vysočina

Základová deska

Hrubá stavba

Interiéry

RD Brněnsko

Základová deska

Hrubá stavba

Interiéry