Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. O všechno, co nám má dobře sloužit, se musíme poctivě starat. Na to se dost často zapomíná. Moderní dřevěné stavby musí splňovat přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost.
Dřevostavba je nízkoenergetická. Má nízké náklady na vytápění, je rychlejší při stavbě, v případě oprav je snadnější změna než u zděné stavby. Jedná se o suchou výstavbu. Je řádově lehčí než zděná, tudíž je levnější v základové desce, ne však na úkor kvality.
Suchá stavba, rychlejší postup, menší manipulační prostor, tepelně výhodnější, nízké náklady na vytápění, lze se do takového domku nastěhovat během 4-6 měsíců dle náročnosti a velikosti.
Ano. Je srovnatelná jako zděná stavba. Tlaková zkoušky prokázali že objem voštinové cihly a stejného objemu hranolu, při stejném tlaku na cm2 je hranol pevnější.
Dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Oheň pronikne zhruba do 1/3 desky, případně dřeva, ale ta v důsledku ohoření uhelnatí a proto se postup ohně výrazně zpomalí. Tím pádem je možnost požár dříve lokalizovat. Ocelové konstrukce se hroutí zcela nekontrolovatelně a dochází k daleko větším škodám. V západních zemích obalují kovové konstrukce vrstvou dřeva, aby se zpomalilo při požáru prohřívání konstrukcí.

Dřevostavba už v samotném názvu, vzbuzuje pocit tepla, vůni dřeva - takový pocit pohody. A úspornější je i fakticky.

Reálný příklad:
Domek 90 m2 je kompletně jen na elektřině, měsíční platba záloh je 2 200 Kč (bez doplatků).
Za celý rok se tedy na zálohách zaplatí 26 400 Kč. Reálná topná sezona je 6 měsíců.
Průměrná cena vytápění na 1 m2 je 26 400 Kč : 90 = 293 Kč.
Tudíž platíte 293 Kč na 1 m2 plochy. To je nesrovnatelné s cihlovou stavbou a už vůbec ne se stavbou betonovou.

Venkovní zateplení u našich staveb máme v 10 cm tlouštce polystyrenu. Dále uvnitř stěn máme 14 cm skelné vaty. (Dle normy.) Na přání můžeme nasílit.

Jsme připraveni zodpovědět i vaše dotazy. Volejte +420 776 109 604 nebo napište na vboucer@seznam.cz.