1. Konzultace

Délka etapy: konzultace je obvykle možná do dvou pracovních dní

Osobně se setkáme, probereme Vaši představu o domu, výběr projektu a jeho případné úpravy. Na základě této diskuse a dispozic pozemku Vám připravíme návrh řešení.

2. Příprava projektu

Délka etapy: cca 7 dní

Nyní je potřeba připravit harmonogram stavby, rozplánovat práce, rozdělit úkoly a navázat spolupráci s projektantem (Vaším nebo doporučíme ověřeného), se kterým budeme konzultovat naše návrhy z úvodní konzultace. Stejně lze pomoci při zajištění geodeta a odběru vzorků radonu. Připravíme také podklady pro sepsání smlouvy.

3. Podpis smlouvy

Délka etapy: cca 7 dní

Dle připraveného projektu podepíšeme smlouvu před začátkem prací. Ve smlouvě budou také definovány zálohové faktury pro jednotlivé etapy stavby.

4. Úprava pozemku

Standardní řešení je kalkulováno na stavbu na upraveném, rovném pozemku bez porostu. Případně terénní úpravy můžeme zajistit my po dohodě s Vámi.

5. Základová deska

Délka etapy: cca 7-10 dní

Délka přípravy základové desky je závislá na velikosti stavby.

6. Stavba

Délka etapy: cca 5 pracovních měsíců (pro dům 100 m2) v závislosti na ročním období

Po celou dobu stavby je vše kontrolováno a přesně řízeno majitelem firmy. Dbáme na kvalitu provádění stavby, taktéž na pořádek na staveništi a v okolí stavby. Každý týden nebo dle potřeby Vás seznamujme s průběhem stavby. Termín dokončení  stavby bude definován ve smlouvě.